Meir om Bygstad Indremisjon

Meir om Bygstad Indremisjon

Diverse informasjon

#: 113569 Bygstad Indremisjon   Adresse: Bygstad Indremisjon Bygstad bedehus 6977 Bygstad E-post er: post@bygstadindremisjon.no Organisajonsnr: NO 911 755 556 Er registrert for motak av «grasrotmidlar». Bankkontoen til Bygstad Indremisjon er 3705 04 84638. Enkeltgåver kan gå til denne kontoen. Du kan også nytte Vipps til å gi gåver: # 113569 Bygstad…

Dugnad

13. mai vert det vårdugnad på bedehuset for alle medlemar. Vi samlast kl 10.00 – 14.00. Ber om at de set av desse 4 timane og tar eit tak. Alle tek med niste. Det vert vasking og rydding ute og inne. Dei som har; ta med ekstra utstyr til vask av vindauge. Dugnaden har vi hatt og det var ein fin flokk som møtte opp. Stor takk til alle saman. Det er altid eit eller…

Medlemskap

Treng du eit åndeleg fellseskap er du velkomen som medlem i Bygstad Indremisjon. Medlemskontigent kr 200,- For innmelding ta kontakt med ein i styret eller send melding til Bygstad Indremisjon. Eller bruk vår registreingsside.

Lover for Bygstad Indremisjon

Vedtekne på årsmøtet for Bygstad indremisjon 10. februar 2013 §1 Grunnlag Bygstad indremisjonsforsamling byggjer arbeidet på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt arbeidet sitt , kallar frivillige og kan tilsetje arbeidarar. §2 Føremål Bygstad indremisjonsforsamling har som mål å fremje Guds rikes arbeid…