Meir om Bygstad Indremisjon

Meir om Bygstad Indremisjon

Givar-informasjon

#: 113569 Bygstad Indremisjon   Adresse: Bygstad Indremisjon Bygstad bedehus 6977 Bygstad E-post er: post@bygstadindremisjon.no Organisajonsnr: NO 911 755 556 Er registrert for motak av «grasrotmidlar». Bankkontoen til Bygstad Indremisjon er 3705 04 84638. Enkeltgåver kan gå til denne kontoen. Du kan også nytte Vipps til å gi gåver: # 113569 Bygstad…

Medlemskap

Treng du eit åndeleg fellseskap er du velkomen som medlem i Bygstad Indremisjon. Medlemskontigent kr 200,- For innmelding ta kontakt med ein i styret eller send melding til Bygstad Indremisjon. Eller bruk vår registreingsside.

Lover for Bygstad Indremisjon

Vedtekne på årsmøtet for Bygstad indremisjon 10. februar 2013 §1 Grunnlag Bygstad indremisjonsforsamling byggjer arbeidet på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt arbeidet sitt , kallar frivillige og kan tilsetje arbeidarar. §2 Føremål Bygstad indremisjonsforsamling har som mål å fremje Guds rikes arbeid…