Dugnad

Dugnad

13. mai vert det vårdugnad på bedehuset for alle medlemar. Vi samlast kl 10.00 – 14.00. Ber om at de set av desse 4 timane og tar eit tak. Alle tek med niste.

  • Det vert vasking og rydding ute og inne.
  • Dei som har; ta med ekstra utstyr til vask av vindauge.

Dugnaden har vi hatt og det var ein fin flokk som møtte opp. Stor takk til alle saman.

Det er altid eit eller anna som skal gjerast i og rundt huset. Har du høve å vere med så er det berre å melde seg til teneste. Spør ein i styret eller ta kontakt på e-post.