Tone Rusken

Tone Rusken

Jobbar som kirurg ved Helse Førde

Nestleiar i styret
Mona R. Lervik Søvde
Awana; prosjektstilling
Solveig Kårstad