Ønske om forbøn

Ønske om forbøn

Send inn eit ønske om forbøn

Her kan du sende inn ønske om forbøn. Skriv ei kort overskrift (Tittel) og vidare sjølve ønsket. Tenk over kva du skriv for dette blir synleg for alle. Ønske vert pulisert etter at det har blitt godkjent.

 
Tittel
Ditt ønske om forbøn

Be for møta m/Marit Stokken Berland

Ny møteserie har starta opp og vi held fram til 26. august. Ver med og be for møta med Marit Stokken Berland og Jarle Berland i Bygstad bedehus. Det er stor makt i dei folda hendene. Det har vi allereie fått stadfesta i møta som har vore.