Be for møta m/Marit Stokken Berland

Be for møta m/Marit Stokken Berland

Ny møteserie har starta opp og vi held fram til 26. august.

Ver med og be for møta med Marit Stokken Berland og Jarle Berland i Bygstad bedehus. Det er stor makt i dei folda hendene. Det har vi allereie fått stadfesta i møta som har vore.