Ver med og bed for ein av våre medlemar.

Ver med og bed for ein av våre medlemar.

Luk 5.17
Ein dag heldt han på og underviste, og der sat farisearar og lovlærarar som var komne frå alle landsbyane i Galilea og frå Judea og Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne lækja.