Registrer deg og dine som medlemer eller mottakarar av informasjon

Registrer deg og dine som medlemer eller mottakarar av informasjon

Viktig at du oppgjev så nøyaktige opplysnigar som mogleg. Ver nøyen med at vi får riktig kontaktinformasjon som telefonnr og e-postadressar.

Eller registrer deg...

Person #1

* nødvendig

Fornamn *
Mellomnamn
Etternamn *
Fødselsdato
Sivilstand
Persontype
FotoFotografi av person
Smågruppe Ikkje knytt til gruppe
Bedehusgruppa
Testgruppe

Brukarnamn på Facebook
Brukanamn på Instagram
Brukarnamn på Twitter
Mobil
E-post
Kjønn
Medlem i Imf Trussamfunn
Motta bønnemne på e-post
Kan vi sende deg SMS
Kan vi sende deg e-post
Kan vi sende deg brev
Ikkje vis meg på den passordverna adresselista

Adresse

Trykk her for å oppdatere kartplasseringa når du har oppgitt ei adresse...

Når du har trykt ovanfor, viser dette kartet omtrent kvar adressa di er.