Tenester

Tenester

Bønnemøter

… og be for kvarandre … Jakob 5,16 Kvar Fredag kl 09.30 er det bønnemøte på bedehuset.

Søndagsskule

Søndagsskule I samband med søndagsmøta har vi søndagsskule for dei minste under talen. Det er to klassar; ein i peisestova og ein klasse i kjellaren. Etter kvart vil søndagsskulen bli erstatta av Awana det nye opplegget vårt for barn og ungdom. Utanom familiemøta blir det også søndagskule ved Signe Bringeland og Marit B. Aase

Time-out

Time-Out 1-2 fredagar i månaden for 5. og 6. klasse. Det kjem stort sett mellom 20-30 barn. Dei kjem frå Bygstad. Vi har andakt, ulike konkurransar og leikar. Både Mesterenes mester og frileik er populært. Det vert selt snop i kiosken.Vi har samlingar frå kl 18.00 – 20.00 Kontaktpersonar: Unni (909 82 362) og Harald (913 75 979)

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben Vi samlast 1-2 fredagar i månaden i aldersgruppa frå 7. – 10. klasse. Det kjem stort sett mellom 30-40 tenåringar.  Flest frå Bygstad og nokre frå Sande.  Vi er stort sett på bedehuset. Vi har andakt og ulike aktivitetar planlagt frå gong til gong. Det kan være Mesterenes mester, FIFA, ballspelkonkurransar i gymsalen m.m. Vi sel pizza og snop i kiosken.…

Teen-Alpha

Teen-Alpha For tenåringar. Det vert ikkje alpha kurs for tenåringar skuleåret 2016-2017. Vi ventar eit år sånn at det er fleire som har mogelegheit for å delta. Kontaktpersonar: Linda (954 60 032) og Tone (911 06 220)