Søndagsskule

Søndagsskule

Søndagsskule

I samband med søndagsmøta har vi søndagsskule for dei minste under talen. Det er to klassar; ein i peisestova og ein klasse i kjellaren. Etter kvart vil søndagsskulen bli erstatta av Awana det nye opplegget vårt for barn og ungdom.

  • Utanom familiemøta blir det også søndagskule ved Signe Bringeland og Marit B. Aase