Teen-Alpha

Teen-Alpha

Teen-Alpha

For tenåringar.

Det vert ikkje alpha kurs for tenåringar skuleåret 2016-2017. Vi ventar eit år sånn at det er fleire som har mogelegheit for å delta.

Kontaktpersonar: Linda (954 60 032) og Tone (911 06 220)