Tilstellingar som har vore (Side 2)

Tilstellingar som har vore (Side 2)

Time-Out

Time-Out 1-2 fredagar i månaden for 5. og 6. klasse. Vi har andakt, ulike konkurransar og leikar. Både Mesterenes mester og frileik er populært. Det vert selt snop i kiosken. Vi har samlingar frå kl 18.00 – 20.00 Kontaktpersonar: Unni (909 82 362) og Harald (913 75 979)