Tilstellingar som har vore (Side 3)

Tilstellingar som har vore (Side 3)

Konfirmantfest 8.11 kl 19.00

Årets konfirmantar i DNK , foreldre og andre er velkomne til konfirmantfest i bedehuset onsdag 8.11 kl 19.00 Konfirmantfesten er eit samarbeid mellom kyrkja og bedehuset. Det vert sang, andakt, leikar og mat. Vel møtt.