Ei forvandla bygd

Godt nytt år! Vi følger dei nye anbefalingane rundt smittevern og det vil derfor ikkje bli nokon fysiske samlingar i bedehuset dei neste vekene. 24.januar håper vi at det blir mulighet for å ha Awana-grupper kl. 11 og kveldsmøte kl. 19.

Lokalitetsdetaljar

  • Bygstadvegen 797, 6977 Bygstad

  • Våre faste møter!

    Kvar fredag kl 09.30 er det bønnemøte

    Familiemøte/Søndagsmøte etter oppsett kalender kl 11.00

  • +47 954 60 032 (Linda)

Høyr Ordet forkynt

Vårt mål er at alle og ein kvar skal få høyra Guds ord forkynt for å kunne ta imot ordet til frelse. Difor ønskjer vi deg velkomen til Bygstad bedehus. Der vil du få høyra Guds ord forkynt. Her kan du i tillegg høyre opptak frå tidlegare møter. Bla gjennom arkivet for å sjå, lytte til og laste ned taler (notat inkludert).

Kva skjer i bedehuset

Bygstad Indremisjon har starta opp igjen med aktivitet i Bygstad bedehus. Alt som går føre seg legg vi ut på kalenderen vår. Her finn du tidspunkt for møter og andre tilstellingar.