Bygstad Indremisjon

Bygstad Indremisjon byggjer arbeidet sitt på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga.

Vår visjon er eit levande og inkluderande fellesskap på tvers av generasjonane.
Jesus seier i Johannes 14,6. «Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan gjennom meg».

Lokalitetsdetaljar

  • Bygstad bedehus, 6977 Bygstad

  • Våre faste møter!

    Kvar fredag kl 09.30 er det bønnemøte

    Familiemøte/Søndagsmøte etter oppsett kalender kl 11.00

  • +47 954 60 032 (Linda)

Vi møtest til søndagsmøte

Du er hjarteleg velkomen!
Vi samlast etter oppsett kalender sundag kl 11.00
i Bygstad bedehus, Bygstad. Det er også enkel tilkomst for dei som brukar rullestol.

Høyr Ordet forkynt

Vårt mål er at alle og ein kvar skal få høyra Guds ord forkynt for å kunne ta imot ordet til frelse. Difor ønskjer vi deg velkomen til Bygstad bedehus. Der vil du få høyra Guds ord forkynt. Her kan du i tillegg høyre opptak frå tidlegare møter. Bla gjennom arkivet for å sjå, lytte til og laste ned taler (notat inkludert).
Aktuell serie — Mi trushistorie

Kva skjer i bedehuset

Bygstad Indremisjon har stor aktivitet i Bygstad bedehus. Alt som går føre seg legg vi ut på kalenderen vår. Her finn du tidspunkt for møter og andre tilstellingar.

Velkomen til Søndagsmøta våre

Tenester ved Bygstad Indremisjon

Kom og ver med i Bygstad Indremisjon si forsamling, vi vil gjerne få ønskje DEG velkommen saman med oss.
Vi er ei forsamling i utvikling.
Sjå nærare på sidene våre om kva områder vi arbeider med for tida.