Ei forvandla bygd

2. oktober kl. 18:00
Temakonsert: Med Gud i medgang og motgang

9. oktober kl. 11:00
Søndagsmøte m/Awana-klubbar

23. oktober kl. 11:00
Familiemøte

Komplett liste over kva som skjer i bedehuset finn du ved å klikke på linken under.

Lokalitetsdetaljar

Høyr Ordet forkynt

Vårt mål er at alle og ein kvar skal få høyra Guds ord forkynt for å kunne ta imot ordet til frelse. Difor ønskjer vi deg velkomen til Bygstad bedehus. Der vil du få høyra Guds ord forkynt. Her kan du i tillegg høyre opptak frå tidlegare møter. Bla gjennom arkivet for å sjå, lytte til og laste ned taler (notat inkludert).

Kva skjer i bedehuset

Bygstad Indremisjon har starta opp igjen med aktivitet i Bygstad bedehus. Alt som går føre seg legg vi ut på kalenderen vår. Her finn du tidspunkt for møter og andre tilstellingar.