Heim

Heim

Velkommen

Bygstad indremisjon er ei indrmisjonsforsamling som byggjer arbeidet sitt på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt sitt arbeid for medmennesker i alle aldrar. Vi baserer arbeidet vårt for det meste på frivilleg innsats. I tillegg har vi også ein fast tilsett «foreningsarbeidar».
Bruk denne appen som ei kjelde til informasjon om arbeidet og oppgåvene dine i Bygstad Indremisjon.
Takk for at du støttar Bygstad indremisjon.