Søndagsmøte
  • Bygstad bedehus

  • Bygstad bedehus

Søndagsmøte

Velkommen til søndagsmøte m/Awana-klubbar søndag 13. februar kl. 11 i Bygstad Bedehus. Denne helga har vi besøk av Sverre Skilbrei m/team og Sverre vil tale til oss på møtet søndag.