Gåver til Bygstad indremisjon

Gåver til Bygstad indremisjon

Organisajonsnr: NO 911 755 556

Er registrert for motak av «grasrotmidlar».

Bankkontoen til Bygstad Indremisjon er 3705 04 84638.

Enkeltgåver kan gå til denne kontoen.

Det er også høve til å teikne seg for fast givarteneste med skattefrådrag.

Ta kontakt med kasserar for informasjon. Jostein

Eller last ned skjema:  FGS-Skjema Merk at maksimalt frådrag for 2019 er kr 50.000.-