Givar-informasjon

Givar-informasjon

Du er vekommen til å bruke Vipps.

Bruk nr 113569 eller søk på Bygstad Indremisjon under Kjøp og betal

Adresse:
Bygstad Indremisjon
Bygstad bedehus
6977 Bygstad

E-post er: post@bygstadindremisjon.no

Organisajonsnr: NO 911 755 556

Er registrert for motak av «grasrotmidlar».

  • Bankkontoen til Bygstad Indremisjon er 3705 04 84638.
      • Enkeltgåver kan gå til denne kontoen.
    • Du kan også nytte Vipps til å gi gåver: # 113569 Bygstad Indremisjon

Det er også høve til å teikne seg for fast givarteneste med skattefrådrag.

  • Ta kontakt med kasserar for informasjon. Jostein

Eller last ned skjema:  FGS-Skjema Merk at maksimalt frådrag for 2019 er kr 50.000.-