Resursar

Resursar

Her kjem ei samling av resursar

Eit godt gratis alternativ:

Presentasjonsprogram

OpenLP

Styrkjer forsamlinga

Handbok for bedehuset