Om Bygstad Indremisjon

Om Bygstad Indremisjon

Bygstad indremisjon er ei indrmisjonsforsamling som byggjer arbeidet sitt på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt sitt arbeid for medmennesker i alle aldrar. Vi baserer arbeidet vårt for det meste på frivilleg innsats. I tillegg har vi også ein fast tilsett «foreningsarbeidar».

Vi er knytt til Indremisjonsforbundet gjennom Sogn og Fordane Indremisjon.

Bygstad Indremisjon er også eigar av Bygstad Bedehus som er vårt samlingslokale.

Gamalt referat frå Bygstad Indremisjon

Lutherstiftelsen sendte ud emisærer til de fleste deler af landet, og tilslut kom her en del virksomhed til bygdene. Denne blev for vor bygds vedkommende slap og liden. Dette mærkede nogle troende venner i Bergen. -disse var alle fra Søndfjord-, og de bestemte at danne en forening der i Bergen, og skulde stødte til med emisærer og midler til at drive…