Harald Lervik

Harald Lervik

Harald er vaksen opp i Bygstad og driv no Lervik gard i lag med kona Unni. Dei er begge leiarar for Time-Out. Harald er styreleiar.

Kasserar/altmoglegmann
Jostein Fauske
Foreingsarbeidar (Permisjon)
Linda Rusken Santistevan