Mona R. Lervik Søvde

Mona R. Lervik Søvde

Mona har trødd sine barneskor i Bygstad, Ho er tannlege, tobarnsmor og er gift med Frode Søvde.

Kasserar/altmoglegmann
Jostein Fauske
Styreleiar
Tone Rusken