Solveig Kårstad

Solveig Kårstad

Vi ønskjer Solveig velkomen som medarbeidar i Bygstad Indremisjon. Ho er tilsett i ei mellombels prosjektstilling med ansvar for oppstart av Awana.

«Eg heiter Solveig Kårstad, er gift med Bent Vidar og mamma til to gode småmenneske.

Eg ønsker at alle skal få kjenne og tru på at Gud elskar dei for akkurat den dei er, skapt av Han. Gud gjer ingen tabbar. Gud er for meg skapar, bestevenn, heilag og stor, og frelsar.

Eg sa ja til stillinga med Awana fordi eg ønsker at alle born og ungdom skal få kjenne, elske og tjene Jesus heile livet sitt.»

Denne stillinga er no avslutta, men Solveig er fortsatt med som frivilleg inn mot Awana. Takk for innsatsen!

Styreleiar
Tone Rusken
Foreingsarbeidar
Linda Rusken Santistevan