Tone Rusken

Tone Rusken

Jobbar som kirurg ved Helse Førde

Vara til styret
Mona R. Lervik Søvde
Awana; frivilleg /styremedlem
Solveig Kårstad