Ønske om forbøn

Ønske om forbøn

Send inn eit ønske om forbøn

Her kan du sende inn ønske om forbøn. Skriv ei kort overskrift (Tittel) og vidare sjølve ønsket. Tenk over kva du skriv for dette blir synleg for alle. Ønske vert pulisert etter at det har blitt godkjent.

 
Tittel
Ditt ønske om forbøn