Ønske om forbøn

Ønske om forbøn

Send inn eit ønske om forbøn

Å bruke høve til å sende inn bøneønsker håper vi er med til å stimulere til meir bøn mellom oss kristne og vidare det å bruke bibelleseplanen vår er med til å gi oss større interesse til å lese i Bibelen. Det er viktig at vi brukar dei midla vi har til å få vekst i vårt eige kristenliv og styrke livet i forsamlinga. Derfor vil vi oppfordre deg til å sende inn dine ønskjer om forbøn, bøn for andre, bøn for arbeidet. I fellesskap er vi sterke. Slik går du fram: Her kan du sende inn ønske om forbøn. Skriv ei kort overskrift (Tittel) og vidare sjølve ønsket. Tenk over kva du skriv for dette blir synleg for alle. Ønske vert publisert etter at det har blitt godkjent.

 
Tittel
Ditt ønske om forbøn