Be for arbeidet vårt

Be for arbeidet vårt

Be for alle som er med og deltek i arbeidet i Bygstad Indremisjon. Ha spesiell omtanke for dei som har ansvar i barn- og ungdomsarbeidet vårt.