Medarbeidarar

Medarbeidarar

«Gjer teneste med eit villig sinn; det er Herren og ikkje menneske de tener.»

Efesarane 6, 7

Desse er med og deltek i arbeidet i Bygstad Indremisjon, anten som tilsett eller som frivillige. Dette er ein fin resurs som vi har og er glade for. Må Gud velsigne dei…  Hugs dei i dine bøner.

Lars Eirik Aase

Velkomen til Lars Eirik i styret. Vi er sikker på at han vil vere ein styrke for arbeidet i Bygstad Indremisjon.