Tenester

Tenester

Bønnemøter

… og be for kvarandre … Jakob 5,16 Kvar Fredag kl 09.30 er det bønnemøte på bedehuset.

Time-out

Time-Out Ca 1 fredag i månaden for 5. og 6. klasse. Det kjem stort sett mellom 20-30 barn. Dei kjem frå Bygstad. Vi har andakt, ulike konkurransar og leikar. Både Mesterenes mester og frileik er populært. Det vert selt snop i kiosken.Vi har samlingar frå kl 18.00 – 20.00 Kontaktpersonar: Unni (909 82 362) og Harald (913 75 979)

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben Vi samlast  ca. 1 fredag i månaden i aldersgruppa frå 7. – 10. klasse. Det kjem stort sett mellom 40-60 tenåringar.  Flest frå Bygstad og nokre frå Sande.  Vi er stort sett på bedehuset. Vi har andakt og ulike aktivitetar planlagt frå gong til gong. Det kan være Mesterenes mester, FIFA, ballspelkonkurransar i gymsalen m.m. Vi sel pizza og snop i kiosken. …

Teen-Alpha

Teen-Alpha For tenåringar. Det vert ikkje alpha kurs dette året. Kontaktpersonar: Linda (954 60 032) og Tone (911 06 220)