Awana

Awana

Bygstad Indremisjon har meldt seg på Awana, det nye barneopplegget til Imf. Etter kvart vil vi ta det i bruk i barnearbeidet vårt.

Kvifor?

Vi ynskjer at barn og unge skal kjenne, elske og tene Jesus gjennom heile livet.
Awana har eit heilskapleg tilbod frå 2-18 år, og er ein solid reiskap for å hjelpe foreldre og føresette i å gjere barna til disiplar.
Vi ynskjer å vere ein ressurs for familiane som vil hjelpe barn og vaksne til å få ei levande tru som ber livet ut.
Awana vektlegg også leik og ekte felleskap, og vi ynskjer at barna skal kjenne seg sett og elska – og at dei opplever det som kjekt å vere med i Awana.