Storforsamlinga – for heile «familien»

Storforsamlinga – for heile «familien»

Annakvar søndag i månaden samlast vi til familiemøte på Bygstad bedehus kl 11.00. Dette er hovudsamlingane våre. Det vil vere AWANA for barna kl 10.45 sjå eigen plakat. Vi vil og feire nattverd under desse møta.

I tillegg så prøver vi å arrangere møteveker med tilreisande talarar og bibelhelg der fokuset er bibelundervisning.