Storforsamlinga – for heile «familien»

Storforsamlinga – for heile «familien»

Annakvar søndag i månaden samlast vi til familiemøte på Bygstad bedehus kl 11.00. Dette er hovudsamlingane våre. Det vil vere AWANA for barna samtidig unntatt 10.2, 10.3 og 16.2 då møtet er for alle. Vi vil og feire nattverd under nokre av desse møta.

I tillegg så prøver vi å arrangere møteveker/helgar med tilreisande talarar .