Storforsamlinga – for heile «familien»

Storforsamlinga – for heile «familien»

Annakvar søndag i månaden samlast vi til familiemøte på Bygstad bedehus kl 11.00 eller kl 16.00. Dette er hovudsamlingane våre. Det vil vere opplegg/søndagsskule for barna under talen. Vi vil og feire nattverd under desse møta.

I tillegg så prøver vi å arrangere møteveker med tilreisande talarar og bibelhelg der fokuset er bibelundervisning.