Ungdomsklubben

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben

Vi samlast 1-2 fredagar i månaden i aldersgruppa frå 7. – 10. klasse. Det kjem stort sett mellom 30-40 tenåringar.  Flest frå Bygstad og nokre frå Sande.  Vi er stort sett på bedehuset. Vi har andakt og ulike aktivitetar planlagt frå gong til gong. Det kan være Mesterenes mester, FIFA, ballspelkonkurransar i gymsalen m.m. Vi sel pizza og snop i kiosken.
  • Kontaktpersonar: Solveig (918 85 176), Bent Vidar (996 92 226) og Linda (954 60 032)