Tilstellingar

Tilstellingar

Såmannen sår ordet.   Mark 4,14