Tilstellingar som har vore

Tilstellingar som har vore

Årsmøte i Bygstad Indremisjon

Du er velkomen til årsmøte i Bygstad Indremisjon. Det vert vanlege årsmøtesaker og val. Ei viktig sak som vi vil diskutere er plan for rahablitering og påbygg på bedehuset. Så vi ser fram til eit stort oppmøte når ei så viktig sak skal diskuterast.