Tilstellingar som har vore

Tilstellingar som har vore

Årsmøte i Bygstad Indremisjon

Du er velkomen til årsmøte i Bygstad Indremisjon. Det vert vanlege årsmøtesaker og val. Ei viktig sak som vi vil diskutere er plan for rahablitering og påbygg på bedehuset. Så vi ser fram til eit stort oppmøte når ei så viktig sak skal diskuterast.    

Møta med Marit Stokken

Møta med Marit Stokken held fram på nyåret. Det er ei glede for oss å opplysa om at vi held fram med møta etter nyttår. Vi som har fått vore med på møta som har vore har merka at Gud arbeider med folket i Bygstad. Kallet til frelse og fornying har vore sterkt. Det ser ut som vi kan sjå resultatet av mange år med trufast bøn. Må Gud fortsatt få arbeide med oss her i…