Tilstellingar som har vore

Tilstellingar som har vore

Mannskonferanse

Ei helg arrangert for og av menn. Sverre Skilbrei med team kjem og vert med frå Veien bibelskule. Alle menn!!!!! Denne helga er spesielt for deg. Plan over helga kjem litt seinare.