Våre tankar

Våre tankar

Ny utsjånad på heimesida.

Malen som var brukt på himesida vår var lite tilpassa mobiltelefonar og små skjermar så no vil vi oppgradere til eit design som er meir framtidsretta. Det vert truleg til tider vanskeleg å kome inn på sida. Håper det ikkje skapar store problem for dykk. No skal sida vere i normal drift så no håper vi at den skal funger fint framover.  Vi tek gjerne imot innspel på korleis…

Oss er ein evig Frelsar født

Englene sang den Først for markens hyrder Skjønt fra sjel til sjel det lød; Fred over jorden Menneske fryd deg, oss er en evig Frelser født. I fjor stod eg og såg utover Betlehemsmarkene i desember. Det er utrulig og heilt fantastisk det som skjedde der ute. Gjeterane sat og varma seg rundt bålet. Brått stod det ein Herrens engel framfor dei og Herrens herlighet lyste…

Heimeside for Bygstad Indremisjon

Endeleg har Bygstad indremisjon fått oppretta si eiga heimeside. Vi i styret håper at vi med den har fått eit nyttig redskap til formidling av bodskapen og ein god kanal for informasjon om møter og tilstellingar.
  • 1
  • 2