Om Bygstad Indremisjon

Om Bygstad Indremisjon

Bygstad indremisjon er ei indrmisjonsforsamling som byggjer arbeidet sitt på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt sitt arbeid for medmennesker i alle aldrar. Vi baserer arbeidet vårt for det meste på frivilleg innsats. I tillegg har vi også ein fast tilsett «foreningsarbeidar».

Vi er knytt til Indremisjonsforbundet gjennom Sogn og Fordane Indremisjon.

Bygstad Indremisjon er også eigar av Bygstad Bedehus som er vårt samlingslokale.