Konfirmantundervisning

Konfirmantundervisning

ImF Bygstad, ImF Holmedal og NLM har arrangert konfirmantundervisning på Skilbrei skuleåret 2016-2017. Desse var konfirmantar på Skilbrei den 4. juni 2017:

  • Elisabeth Øvreås, Anders Myrene og Trygve Nyhaug. Vi ønskjer dei Guds velsigning vidare i livet.

Konfirmantundervisninga er åpen for alle som ynskjer det. Det er ei grundig innføring i kristen tru og ei stadfesting av dåpen og trua på Jesus som Frelsar. Dette er eit opplegg som vil fortsette for skuleåret 2017 – 2018. Det er allereie fleire som har meldt seg. Sjå informasjon under.