Konfirmantundervisning

Konfirmantundervisning

ImF Bygstad, ImF Holmedal og NLM starta konfirmantundervisning på Skilbrei skuleåret 2016-2017. For 2018-2019 er desse konfirmantar:

  • Yosan Berhane, Mari Lervik, Johannes Kråkenes og Elias Husa Vi ønskjer dei Guds velsigning vidare i livet.

Konfirmantundervisninga er åpen for alle som ynskjer det. Det er ei grundig innføring i kristen tru og ei stadfesting av dåpen og trua på Jesus som Frelsar. Dette er eit opplegg som vil fortsette vidare.

Konfirmasjonen vert på Skilbrei ungdomssenter 12. mai kl 12.00.