Bønnemøter

Bønnemøter

… og be for kvarandre …

Jakob 5,16

Kvar Fredag kl 09.30 er det bønnemøte på bedehuset.