Framtidige tilstellingar

Framtidige tilstellingar

På grunn av den vedvarande koronasituasjonen så vil tiltak for smittevern gjelde også i bedehuset med bl.a. 1-metersregelen. Timeout og Ungdomsklubben er dessverre utsatt hausten 2020. Vidare har styret bestemt at møte og Awana ikkje skal haldast på samme tid denne hausten. Awana blir kl.11 medan møte blir kl.19. Sjå liste under for meir info.