Innlegg frå: juni 2017

Innlegg frå: juni 2017

Ny utsjånad på heimesida.

Malen som var brukt på himesida vår var lite tilpassa mobiltelefonar og små skjermar så no vil vi oppgradere til eit design som er meir framtidsretta. Det vert truleg til tider vanskeleg å kome inn på sida. Håper det ikkje skapar store problem for dykk. No skal sida vere i normal drift så no håper vi at den skal funger fint framover.  Vi tek gjerne imot innspel på korleis…