Innlegg frå: mars 2016

Innlegg frå: mars 2016

Velkomen til oss og vårt fellesskap!

Henta frå våre lover: Bygstad indremisjonsforsamling har som mål å fremje Guds rikes arbeid og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid i bygda. For å nå dette målet vil vi til ei kvar tid forkynne Guds ord slik det er tenleg. Vi har eit klart mål gjennom våre lover «….fremje Guds rikes arbeid..» og det skal vi forsette med. Vidare ser vi at vi har valt oss eit…