Innlegg ved Jostein

Innlegg ved Jostein

Ny utsjånad på heimesida.

Malen som var brukt på himesida vår var lite tilpassa mobiltelefonar og små skjermar så no vil vi oppgradere til eit design som er meir framtidsretta. Det vert truleg til tider vanskeleg å kome inn på sida. Håper det ikkje skapar store problem for dykk. No skal sida vere i normal drift så no håper vi at den skal funger fint framover.  Vi tek gjerne imot innspel på korleis…

Heimeside for Bygstad Indremisjon

Endeleg har Bygstad indremisjon fått oppretta si eiga heimeside. Vi i styret håper at vi med den har fått eit nyttig redskap til formidling av bodskapen og ein god kanal for informasjon om møter og tilstellingar.

Velkomen til oss

Bygstad Indremisjonsforsamling byggjer arbeidet på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk lutherske vedkjenninga. Vår visjon er eit levande og inkluderande fellesskap på tvers av generasjonane. Jesus seier i Johannes 14,6. «Eg er vegen, sanninga og livet». Jesus døde på korset som ei soning for våre synder, og han tok vår skuld på seg. Ved denne handlinga gjenoppretta…

Andakt

«Eg blei annleis. Eg som før ikkje fekk til å være kristen, endelig forstod eg at det er fordi eg ikkje får til å være kristen sjølv, at eg treng Jesus og hans nåde.» Eg vaks opp i ein kristen heim og var med på barneforening, yngres, søndagskule og andre aktivitetar. Mamma og pappa ba med meg kvar kveld og eg trudde på Jesus frå eg var liten av. Men i tenåra…
  • 1
  • 2