Våre tankar (Side 2)

Våre tankar (Side 2)

Andakt

«Eg blei annleis. Eg som før ikkje fekk til å være kristen, endelig forstod eg at det er fordi eg ikkje får til å være kristen sjølv, at eg treng Jesus og hans nåde.» Eg vaks opp i ein kristen heim og var med på barneforening, yngres, søndagskule og andre aktivitetar. Mamma og pappa ba med meg kvar kveld og eg trudde på Jesus frå eg var liten av. Men i tenåra…

Velkomen til oss og vårt fellesskap!

Henta frå våre lover: Bygstad indremisjonsforsamling har som mål å fremje Guds rikes arbeid og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid i bygda. For å nå dette målet vil vi til ei kvar tid forkynne Guds ord slik det er tenleg. Vi har eit klart mål gjennom våre lover «….fremje Guds rikes arbeid..» og det skal vi forsette med. Vidare ser vi at vi har valt oss eit…
  • 1
  • 2